les mares de dia i llars de criança 1

Les mares i pares de dia som persones formades en l’atenció als infants que acollim a casa nostra a un grup petit d’infants, als que els oferim una segona llar durant el temps que el seu pare i/o mare no pot estar amb ells. Donem un servei personalitzat, professional i de qualitat des d’un entorn quotidià per respondre a la necessitat de conciliar la vida laboral i familiar.

Adaptem i equipem degudament la llar de criança, oferint un acompanyament respectuós i alegre, que segueix un ritme natural i tranquil.

A través de la vida en família, els infants comencen a omplir de sentit l’entorn físic que els envolta i s’endinsen en el món social i cultural en el que viuen. Les llars de criança representen la continuïtat de l’ambient familiar.

Les característiques d’aquest servei fan que sigui més senzill observar, identificar i atendre les veritables necessitats de cada infant amb una resposta de qualitat. És així com vetllem pel seu benestar i contribuïm al seu desenvolupament tant en el camp físic (alimentació, higiene, descans) com emocional i social. Aquest tipus d’atenció facilita que la relació entre els infants es doni d’una manera més natural i fluïda.

Procurem que l’ambient sigui segur, acollidor i relaxat. Així s’afavoreix que sigui l’infant qui explori i descobreixi el món que l’envolta i que s’adoni del plaer que això suposa; d’aquesta manera es tenen en compte els seus ritmes interns i les seves necessitats autèntiques. Oferim un vincle afectiu proper i una relació de qualitat amb l’infant, gràcies a la ràtio reduïda.

Les activitats quotidianes que satisfan les necessitats bàsiques dels infants (alimentació, descans, afecte, participació en les activitats de neteja pròpia, etc..) ocupen molta part del temps en el dia a dia de les llars de criança. Així com el joc autònom i espontani, quelcom innat, que neix des de dins.

A Catalunya cada vegada hi ha més experiències de mare de dia. La primavera de 2013 es va fundar l’Associació Llars de Criança amb el principal objectiu de donar a conèixer, formalitzar i legalitzar aquesta figura, i actualment ja s’han iniciat els tràmits de regulació per part del govern de la Generalitat. Dins de l’associació ens organitzem en Xarxes de Llars Veïnes per donar-nos suport, participar en xerrades, unificar criteris de servei, entre d’altres tasques.

Des de l’onze de setembre de 2014, Estels forma part d’aquesta xarxa de projectes que ens permet compartir experiències i recursos.

les mares de dia i llars de criança 2