MARES DE DIA I LLARS DE CRIANÇA

les mares de dia i llars de criança 1
Les mares de dia som persones formades en l’atenció als infants que donem un servei personalitzat, professional i de qualitat des d’un entorn quotidià per respondre a la necessitat de conciliar la vida laboral i familiar.

Adaptem i equipem degudament casa nostra, la llar de criança, per acompanyar a un nombre reduït d’infants, un màxim de quatre, d’edats compreses entre els 4 mesos i els 6 anys. És un acompanyament respectuós i alegre, que segueix un ritme natural i tranquil.

A través de la vida en família, els infants comencen a omplir de sentit l’entorn físic que els envolta i s’endinsen en el món social i cultural en el que viuen. Les llars de les mares de dia representen la continuïtat de l’ambient familiar.

Aquestes característiques del servei fan que sigui més senzill observar, identificar i atendre les veritables necessitats de cada infant amb una resposta de qualitat. És així com vetllem pel seu benestar i contribuïm al seu desenvolupament tant en el camp físic (alimentació, higiene, descans) com emocional i social. Aquest tipus d’atenció facilita que la relació entre els infants es doni d’una manera més natural i fluïda.

Les mares de dia procurem que l’ambient sigui segur, acollidor i adequat. Així s’afavoreix que sigui l’infant qui explori i descobreixi el món que l’envolta i que s’adoni del plaer que això suposa; d’aquesta manera es tenen en compte els seus ritmes interns i les seves necessitats autèntiques.

A Catalunya cada vegada hi ha més experiències de mare de dia i la primavera de 2013 es funda l’Associació Llars de Criança amb el principal objectiu de formalitzar, legalitzar i donar a conèixer aquesta figura, tal com ja és una realitat en diferents països d’Europa en que fins i tot alguns governs financen i gestionen el servei.

L’onze de setembre de 2014 Estels passa a formar part de la xarxa de projectes d’aquesta associació que ens permet compartir experiències i recursos.

REFERENTS PEDAGÒGICS les mares de dia i llars de criança 2

1. Bola Pikler i mocadors de punts | 2. Materials de la natura | 3. Jocs de fusta | 4. Figures de llana feltrada

Tot i que al nostre país no existeix una titulació oficial per exercir com a mare de dia, a l’Associació Llars de Criança tenim un especial interès per formar-nos en diferents tendències emmarcades dins un nou paradigma educatiu i un nou moviment pedagògic global del que sorgeixen els corrents de criança natural i educació viva.

Pensem que cada infant es fa a si mateix a través de la seva activitat espontània, guiada des de l’interior, que es reflexa en el joc i en l’experimentació sensorial-afectiva.

Un model d’educació que té com a punt fonamental acompanyar el procés de creixement dels infants a través d’enfocar la mirada en aspectes com el progrés de l’autonomia, el desenvolupament de la percepció i de les emocions, l’aprenentatge actiu i vivencial, i la inclusió de l’entorn familiar. Es considera que tot organisme viu té una estructura interna creada a partir d’uns patrons genètics que guia les interaccions amb l’entorn, no només amb l’objectiu d’esdevenir allò que en potència ja és, si no que també necessita existir dins d’uns paràmetres de benestar i equilibri, que s’aconsegueixen amb la satisfacció de les seves necessitats internes.

A la llar de criança Estels, els principals referents pedagògics que m’orienten pel treball diari amb els infants són:

Emmi Pikler

Per la pediatra nascuda a principis del segle XX, els infants s’han de poder desenvolupar a través del moviment i l’experimentació lliure, en un entorn adequat i amb adults disposats a no ensenyar-los posicions que poden aprendre per si sols, aconseguint així un desenvolupament psicomotriu òptim. Al mateix temps, es posa èmfasi en l’elaborat sistema de cura diària i atenció individualitzada de molta qualitat perquè els infants puguin realitzar per ells mateixos i quan ho triïn les activitats quotidianes amb llibertat i seguretat.

Loris Malaguzzi i les escoles de Reggio Emilia

L’infant és vist com un ésser competent que no només rep les nostres atencions i cures, sinó que és un ésser productor d’històries i de relacions, que des del moment de néixer és lector, constructor i actor actiu de la realitat que l’envolta. La tendresa, l’optimisme, l’alegria i la participació de tots els membres de la comunitat educativa són ingredients bàsics en la vida de les escoles de Reggio.

Mauricio i Rebeca Wild

Una de les aportacions més importants és la visió de l’adult com a responsable de satisfer les necessitats bàsiques dels infants, proporcionant un ambient preparat i relaxat, i així aconseguir que l’infant pugui connectar amb les seves veritables necessitats de desenvolupament. Per tal de garantir aquest entorn òptim són necessaris uns límits naturals ben aplicats. L’adult ha d’acompanyar el procés d’acceptació d’aquests límits que a vegades pot ser dolorós, i ha de vetllar perquè no siguin unes limitacions imposades per controlar els infants.

Elinor Goldschmied

Pedagoga creadora de la panera dels tresors i el joc heurístic, propostes que afavoreixen l’aprenentatge a través del descobriment que fa l’infant i en el què aconsegueix per ell mateix nous coneixements. Destaca la importància del respecte cap al moment maduratiu i evolutiu de l’infant en el què l’adult només és un observador, una presència que no influeix en la acció de l’infant, deixant que per ell mateix actuï des de la seva voluntat i construeixi lliurement el seu aprenentatge.

Rudolf Steiner i pedagogia Waldorf

Ens aproxima a un model d’educació que ha de respectar i promoure el desenvolupament fisiològic, psíquic i espiritual de l’infant. Es parteix d’una visió antroposòfica de l’ésser humà i es dóna molta importància a l’harmonia dels espais, al respecte dels ritmes, a la qualitat dels materials naturals i al contacte amb la natura. Les joguines són poques, molt senzilles i normalment fetes a mà per les mateixes famílies.

Maria Montessori

Es tenen en compte les etapes sensibles del desenvolupament i les característiques canviants dels infants a cada edat. Ofereix als infants un entorn on puguin desenvolupar al màxim la seva curiositat innata a través d’uns materials didàctics específics que han de poder triar lliurement i sobre els quals evita limitar el temps, promovent així la capacitat de concentració. L’educador és un guia dels diferents materials i alhora un observador que defuig les intervencions innecessàries.