EL DIA A DIA ESTELS

Proposo una rutina diària que varia en funció de les demandes dels infants. Entenc que ells saben què necessiten pel seu desenvolupament i per això adapto l’estructura base del dia a dia, respectant la iniciativa de cada infant i evitant valoracions i expectatives, així com estimulacions extres.

“L’essencial és que l’infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes”.

Emmi Pikler

La vida quotidiana

A l’hora d’arribada de les famílies i els fills, ofereixo la possibilitat de compartir l’espai tots junts durant una estona abans l’adult no marxa. És una manera d’ajudar als infants a sentir l’espai com a part de l’univers familiar.

Les activitats que transcorren durant el matí poden ser molt diverses i varien segons els interessos dels infants. Es desenvolupen entre l’interior i l’exterior de la casa. Puntualment puc fer una proposta concreta, però normalment deixo el material de joc al seu abast per tal que puguin triar autònomament el que els interessa, acompanyant-los des de l’observació, l’escolta i el respecte. Segons com es desenvolupi el matí també proposo d’anar a fer un passeig pel poble abans de dinar o bé després de la migdiada.

A Estels els infants poden veure a la mare de dia treballant en tasques de la vida quotidiana com fer el menjar, estendre la roba, escombrar i ordenar els espais, entre d’altres, aproximant-los i despertant-los l’interès per aquestes tasques.

Durant l’estada a la llar de criança l’infant pot menjar i beure quan ho demani. Tot i que pels més grans l’hora del dinar es desenvolupa entre les 12 – 13:30h, també poden menjar fora d’aquest horari si ho demanen; dono molt valor a aquest moment del dia i respecto els senyals i l’instint de gana-sacietat de cada infanti deixo el temps necessari perquè pugui menjar segons el seu ritme. Les famílies porten preparat el menjar pels seus fills, d’aquesta manera s’aconsegueix una aproximació a l’ambient de casa de l’infant a través dels gustos, olors i textures dels aliments ja coneguts.

dia_a_dia_1

Els infants més petits que encara no caminen mengen a la meva falda fins que estan preparats per seure en els tamborets de tres posicions. Els que ja seuen en els tamborets, primerament mengen en una taula individual, i més endavant comparteixen la taula amb els altres infants. L’acompanyament en el moment de dormir l’adapto a les necessitats, ritmes i hàbits de cada infant, partint de l’observació i senyals de mostra de son i ofereixo la possibilitat d’anar a dormir quan percebo cansament.

A Estels també dono molta importància a deixar el temps necessari per realitzar un canvi de bolquers i de roba respectuós amb l’infant. En aquests moments d’intimitat li ofereixo seguretat i afecte; mantinc una comunicació tant visual com física per tal que senti que el tinc en compte; respecto els seus moviments; faig servir un to suau; demano la seva col•laboració i dono temps perquè actuï si és possible; el canvio sempre al mateix lloc.

dia_a_dia_2

En el moment de recollida dels infants també ofereixo la possibilitat que la família pugui compartir l’espai amb el seu fill durant una estona, i al mateix temps relacionar-se amb les altres famílies, afavorint que hi hagi un comiat tranquil i respectuós amb tots fins l’endemà. Així és com, al llarg de la jornada, tinc en compte el temps que cada infant necessita per totes les activitats que comporta el dia a dia i com l’hi facilito en cada moment perquè les coses succeeixin per elles soles.

“En la mesura en que el nadó, com a col•laborador actiu, ha tingut un moment d’intensa seguretat durant les atencions, pot després aprofitar les activitats lliures.”

Judit Falk

Període de familiarització

Existeixen moltes maneres d’incorporar els infants al grup i de portar a terme el període de familiarització; la forma com s’acabi realitzant aquest procés es pacta amb la família en funció de la seva disponibilitat.

En aquesta incorporació hi estem implicades moltes persones: la mare de dia, la família, l’infant que arriba i els altres que ja poden estar a la llar. Aquest període resulta important per veure quines són les necessitats de la família, per establir confiança amb la mare de dia, per fer un traspàs d’informació acurat i per acompanyar d’una forma més respectuosa l’infant que s’incorpora al grup.

Recomano que l’adult referent estigui present a la llar de criança com a mínim durant dues setmanes, perquè així en el transcurs de la primera s’ocupi de l’infant i jo pugui observar quina relació hi ha entre els dos i quines pautes utilitza l’adult. Proposo un augment gradual de les hores que l’infant està a la llar de criança (començant per dues o tres) per anar compartint les diferents rutines (àpats, canvi de bolquers, dormir…) i no intervinc fins que l’infant no comença a donar senyals d’interacció amb mi. A partir de la segona setmana l’infant s’anirà quedant estones sense l’adult referent cada vegada una mica més llargues.

Una altra manera de dur a terme aquest procés és la utilització de la llar de criança en hores i dies puntuals per part de la família i l’infant uns mesos abans de la seva incorporació en el grup.

Sempre que sigui possible s’incorporarà els infants de forma gradual, evitant que més d’un comenci a la mateixa hora i dia, per tal de reforçar l’atenció que pugui dedicar a la família nouvinguda.

La confiança que estableixo amb cada família afavoreix la vinculació que l’infant fa amb mi i l’espai. Per tal de potenciar la proximitat entre la llar de criança i les diferents famílies, dono molt de valor a l’intercanvi d’impressions diari i organitzo trobades puntuals conjuntes amb totes les famílies per tractar temes d’interès, per construir nous materials de joc i per fer excursions, entre d’altres.

Per tal de poder aproximar a les famílies alguns moments del dia a dia a Estels, porto a terme una documentació mitjançant fotografies i vídeos que donen peu a converses sobre el desenvolupament del seu fill/a.