«Tagesmutter» a Alemanya, «Childminders» a Anglaterra, «Mamans de jour» a Suïssa, «Assistante maternelle» a França… diferents noms per anomenar als professionals que acollim a casa nostra a un grup petit d’infants, als que els oferim una segona llar durant el temps que el seu pare i/o mare no poden estar amb ells. A Catalunya ens anomenem mares de dia.